GTM-57HBWV3

BIOTA Pro

BIOTA Pro จุลินทรีย์บาซิลัส สำหรับผสมอาหารสัตว์น้ำ

ไบโอต้า โปร 500 กรัม ประกอบด้วยจุลินทรีย์บาซิลัส (Bacillus spp.)

บาซิลัส ซับทิลิส            1x1012    ซี.เอฟ.ยู

 

ไบโอต้า โปร เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร กิรอาหารได้มากขึ้น ลดอาการท้องอืด  และเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ค่า FCR ดีขึ้น

 

ไบโอต้า ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ใช้สื่อธรรมชาติไม่เจือปนสีสังเคราะห์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อคนใช้และสัตว์น้ำในบ่อ

 

วิธีการใช้ ไบโอต้า

ใช้ ไบโอต้า โปร 3-5 กรัมต่อ อาหารสำเร็จรูป 1 กิโลกรัม

 

แนะนำการใช้

1.งดการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะในระหว่างการใช้จุลินทรีย์ ไบโอต้า

2.เก็บ ไบโอต้า ในที่อากาศถ่ายเท ไม่ให้ถูกแสงแดด

3.ควรใช้ภายใน 12 เดือนนับจากวันผลิต

4.เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก

 

เลขทะเบียนอาหารสัตว์  01 04 62 0104 

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...

 

 

Visitors: 47,586