GTM-57HBWV3

BIOTA Pro S

BIOTA Pro S จุลินทรีย์บาซิลัส สำหรับปลาสวยงาม ใช้ปรับสภาพน้ำ และผสมอาหารสัตว์น้ำ

ไบโอต้า โปร 500 กรัม ประกอบด้วยจุลินทรีย์บาซิลัส (Bacillus spp.)

บาซิลัส ซับทิลิส            1x10 กำลัง 12    ซี.เอฟ.ยู


ไบโอต้า โปร เอส เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ใช้ปรับสภาพน้ำในบ่อหรือตู้ปลาสวยงาม ลดของเสียแอมโมเนีย ไนไตรท์ ย่อยสลายตะกอนของเสียในน้ำทำให้น้ำโปร่งใส ลดการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค  ประโยชน์ในการผสมอาหารให้สัตว์น้ำกิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร กินอาหารได้มากขึ้น ลดอาการท้องอืด  และเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 


ไบโอต้า โปร เอส ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ใช้สื่อธรรมชาติไม่เจือปนสีสังเคราะห์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อคนใช้และสัตว์น้ำในบ่อ


วิธีการใช้ ไบโอต้า โปร เอส

ผสมอาหาร : ผสมไบโอต้า โปร เอส 3-5 กรัมต่อ อาหารสำเร็จรูป 1 กิโลกรัม ให้สัตว์น้ำกินอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ 

ปรับสภาพน้ำ : ใช้ไบโอต้า โปร เอส 2-5 กรัมต่อ น้ำ 1 ตัน ใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


แนะนำการใช้

1.งดการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะในระหว่างการใช้จุลินทรีย์ ไบโอต้า

2.เก็บ ไบโอต้า ในที่อากาศถ่ายเท ไม่ให้ถูกแสงแดด

3.ควรใช้ภายใน 12 เดือนนับจากวันผลิต

4.เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก


เลขทะเบียนอาหารสัตว์  01 04 62 0104 

กรุณากรอกข้อความ...

 

Visitors: 45,527