GTM-57HBWV3

(B000-00024) Protein : PRO COAT 20L

รหัสสินค้า : B000-00024

ราคา

2,200.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

PRO COAT เป็นโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกุ้งรูปแบบใหม่ที่ประกอบ ด้วยเปปไทด์ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพดึงดูดความสนใจในการบริโภคของ สัตว์น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหาร เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเครียด

กระตุ้นกลไกการรับรสและกลิ่นของสัตว์ เพิ่มปริมาณการบริโภคอาหาร มีโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งสามารถย่อยได้มากกว่า 95% อุดมด้วยสารอาหารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปปไทด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มพูนผลกำไร ไม่มีแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

วิธีใช้ ใช้ PRO COAT ในอัตราส่วน 1-5 ml. ต่ออาหารสัตว์สำเร็จรูป 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 100 ml. คลุกเม็ดอาหารให้ทั่ว ผึ่งลมประมาณ 5-10 นาที

หมายเหตุ ในกรณีที่พบสัตว์น้ำป่วย สามารถใช้ PRO COAT ร่วมกับยาได้จะทำให้ยายึดติดกับเม็ดอาหารได้ดีขึ้นและกระตุ้นให้สัตว์ น้ำเข้ากินอาหารผสมยาได้ดียิ่งขึ้น

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น (อุณหภูมิต่ำกว่า 36 ํC) หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดหากไม่ได้ใช้งาน เก็บได้นานถึง 24 เดือนหลังจากวันที่ผลิต

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 45,527